Δέκατος γύρος Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

26/10/2021

Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα η οποία διεξάγεται αυτή τη στιγμή σε 32 χώρες της Ευρώπης θεωρείται σήμερα η σημαντικότερη Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή στο πεδίο των  κοινωνικών επιστημών και η πιο αξιόπιστη και έγκυρη πηγή κοινωνικών δεδομένων. Η έρευνα αυτή ξεκίνησε το 2002, επαναλαμβάνεται ανά δύο χρόνια και από το 2013 χρηματοδοτείται σε σταθερή βάση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ερευνητική Υποδομή (ESS-ERIC).

Αντικείμενό της είναι η αυστηρότερη δυνατή συγκριτική προσέγγιση των στάσεων των Ευρωπαίων πολιτών σε μια σειρά κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών ζητημάτων κρίσιμης σημασίας.

Η έρευνα έχει ως στόχο:

  • να χαρτογραφήσει τη σταθερότητα και τις μεταβολές στην κοινωνική δομή, τις συνθήκες και τις στάσεις στην Ευρώπη και να ερμηνεύσει τις αλλαγές στον ευρωπαϊκό κοινωνικό, πολιτικό και ηθικό ιστό,
  • να επιτύχει και να προωθήσει υψηλές προδιαγραφές για τη δι-εθνική έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες, μεταξύ άλλων σε ζητήματα σχεδιασμού του ερωτηματολογίου και των πιλοτικών εφαρμογών του, δειγματοληψίας, συλλογής των δεδομένων, μείωση της μεροληψίας (bias) και αξιοπιστίας των ερωτήσεων,
  • να εισαγάγει καλά θεμελιωμένους δείκτες εθνικής προόδου, βασισμένους στις αντιλήψεις και κρίσεις των πολιτών όσον αφορά βασικά ζητήματα των κοινωνιών τους,
  • να αναλάβει και να διευκολύνει την εκπαίδευση των Ευρωπαίων κοινωνικών επιστημόνων στην ποσοτική συγκριτική μέτρηση και ανάλυση,
  • να αυξήσει την ορατότητα και την εμβέλεια των δεδομένων που αφορούν κοινωνικές αλλαγές για χρήση από φορείς της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, τους φορείς χάραξης πολιτικής και το ευρύτερο κοινό.

Την επιστημονική ευθύνη της έρευνας στην Ελλάδα έχει και πάλι το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), το οποίο υλοποίησε την έρευνα και κατά τους προηγούμενους γύρους στους οποίους συμμετείχε η χώρα μας. Τη συμμετοχή της  Ελλάδας και τη συλλογή των δεδομένων για τον τρέχοντα 10ο  γύρο, χρηματοδοτεί ως εμβληματική δράση το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων το ΕΚΚΕ συνεργάζεται με τις εταιρείες QED και ABACUS.

Επιστημονική Υπεύθυνη: Θεώνη Σταθοπούλου

Εθνικός Εκπρόσωπος στη ΓΣ της ESS-ERIC: Νικος Δεμερτζής

Εθνικές Συντονίστριες: Θεώνη Σταθοπούλου, Ιωάννα Τσίγκανου

Ομάδα Εργου:

Μανίνα Κακεπάκη

Απόστολος Λιναρδής

Κατερίνα Ηλιού

Αλίκη Μουρίκη

Νίκος Σαρρής

Αμαλία Φραγκίσκου

Χριστίνα Βαρουξή

Μάχη Χατζηγιάννη

Γιώργος Μπιθυμήτρης

Δήμητρα Κονδύλη

 

                     

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ