Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο του έργου: «Provision of Integration Courses to Beneficiaries of International Protection – HELIOS Integration programme” που υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (DGHOME/AMIF)

05/02/2020

                                                                       Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης     

                                                                   Παρακαλώ πατήστε εδώ για να το δείτε

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ