Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό

Ηλίας Κατσούλης, Δ. Καραντινός, Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Ε. Φρονίμου

Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα: Κύρια θέματα και προσδιορισμός προτεραιοτήτων πολιτικής

Στην επιστημονική αυτή μελέτη παρουσιάζονται αποτελέσματα ερευνών που αναφέρονται σε θέματα «Κοινωνικού Αποκλεισμού».

 

Στο δίτομο αυτό έργο, πέρα από την παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης, όπως αυτή διαμορφώνεται σε σχέση με τις διάφορες ομάδες κινδύνου (άνεργοι, παλιννοστούντες μετανάστες, παράνομο ξένο εργατικό δυναμικό, πολιτικοί πρόσφυγες, άτομα με ειδικές ανάγκες, τοξικομανείς – αποφυλακισμένοι, τσιγγάνοι, κ.λπ.) και εκτός των προτάσεων που οι συγγραφείς καταθέτουν για τον περιορισμό του αποκλεισμού, αναδεικνύονται με συστηματικό τρόπο οι υπάρχουσες ελλείψεις στον τομέα των παρεχόμενων υπηρεσιών, προπάντων όμως, καταγράφονται οι ανάγκες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά κλάδο και ειδική κατηγορία, ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού στη χώρα μας.

 

Οι εργασίες που δημοσιεύονται στην εκτεταμένη αυτή συλλογική προσπάθεια αναμένεται να συμβάλουν στον ορθολογικότερο σχεδιασμό πολιτικών καθώς και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων, οι οποίες αποσκοπούν στην αποκατάσταση των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων που έχουν αποκλειστεί από την αγορά εργασίας ή απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.

 

Στη συγγραφή του έργου αυτού στο οποίο συμμετέχουν 49 επιστήμονες του ΕΚΚΕ, την επιστημονική ευθύνη έχει ο καθηγητής Ηλίας Κατσούλης.

 

  • ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ηλίας Κατσούλης, Δ. Καραντινός, Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Ε. Φρονίμου
  • ΕΤΟΣ: 2005
  • A` ΕΚΔΟΣΗ: 1999
  • ΣΕΛΙΔΕΣ: 525
  • COPYRIGHT: 1999 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
  • ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
  • ISBN / ISSN: 960-7093-57-7
  • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 17Χ24
  • ΤΥΠΟΣ: Βιβλίο Έντυπο & Ηλεκτρονικό
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ