Μεικτά μεταναστευτικά ρεύματα στην Ελλάδα της κρίσης. Αφηγήσεις στον ημερήσιο Τύπο.

  • ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ: Βαρουξή Χ., Γκουγκούσης Γ., Τουρλίδας Δ., Βάγια Ι., Τσίγκανου Ι.
  • ΕΤΟΣ: 2020
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Συμβολές σε πρακτικά συνεδρίων
  • ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
  • ΑΝΑΦΟΡΑ: Βαρουξή Χ., Γκουγκούσης Γ., Τουρλίδας Δ., Βάγια Ι. και Τσίγκανου Ι. (2020). Μεικτά μεταναστευτικά ρεύματα στην Ελλάδα της κρίσης. Αφηγήσεις στον ημερήσιο Τύπο. Στο Ναγόπουλος, Ν. κ.ά. (επιμ.), Οι Κοινωνικές Επιστήμες σήμερα. Διλήμματα και προοπτικές πέρα από την κρίση. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλήνη 6-9 Ιουνίου 2019 (υπό δημοσίευση).
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ