Η άνοδος του ευρωσκεπτικισμού αποτελεί απειλή για την ύπαρξη της ΕΕ; Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατευθεί;

O ευρωσκεπτικισμός είναι ένα φαινόμενο που αυξάνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες μολονότι διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα. Η εισήγηση χρησιμοποιεί τους όρους «σκληρός» και «μαλακός» ευρωσκεπτικισμός  για να διακρίνει τις διαφορές μεταξύ των χωρών και των πολιτικών κομμάτων στην ΕΕ. Παρουσιάζει επίσης στατιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν την άνοδο του ευρωσκεπτικισμού, ιδίως στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και τέλος προτείνει ορισμένες αλλαγές σε θεσμικό επίπεδο και πολιτικές προκειμένου να ξεπεραστεί ο ευρωσκεπτικισμός.

  • ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ: Σαρρής Ν.
  • ΕΤΟΣ: 2017
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ανακοινώσεις σε συνέδρια
  • ΓΛΩΣΣΑ: Αγγλικά
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ